La mosca que’s gahava en ua tela d’aranha,
E l’aranha autanlèu l’atormèra de hiu.
« Que hès ? ce ditz la mosca. — Arren ne vau de’t plànher,
T’ès gahada au hielat qui m’èi botat aquiu.

De çò qui’s ganha
Cadun que viu. »